moodleSpletne učilnice

easistenteAsistent

vrtecVrtec Ribnica na Pohorju

1boardJedilnik

Obvezni program

Obvezni program obsega obvezne predmete, izbirne predmete in ure oddelčne skupnosti.

Obvezni predmetnik, razporeditev ur tedensko po predmetih na oddelek

Predmet/Oddelek

1.  

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Slovenščina

6

7

7

5

5

5

4

3,5

4,5

Matematika

4

4

5

5

4

4

4

4

4

Tuji jezik - nemščina

   2 2

2

3

4

4

3

3

Drugi tuji jezik - angleščina

           

 

 

 

Likovna umetnost

2

2

2

2

2

1

1

1

1

Glasbena umetnost

2

2

2

1,5

1,5

1

1

1

1

Družba

     

2

3

       

Geografija

         

1

2

1,5

2

Zgodovina

         

1

2

2

2

Domovinska in državljanska

kultura in etika

           

1

1

 

Spoznavanje okolja

3

3

3

           

Fizika

             

2

2

Kemija

             

2

2

Biologija

             

1,5

2

Naravoslovje

         

2

3

   

Naravoslovje in tehnika

     

3

3

       

Tehnika in tehnologija

         

2

1

1

 

Gospodinjstvo

       

1

1,5

     

Šport

3

3

3

3

3

3

2

2

2

Oddelčna skupnost

     

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 

Izbirni predmeti

1. razred

Nemščina (neobvezni IP)

4. razred

Angleščina (neobvezni IP)

5. razred

Angleščina (neobvezni IP)

6. razred

Angleščina (neobvezni IP)

7. razred

Angleščina, Urejanje besedil, Šport za zdravje

8. razred

Angleščina, Multimedija, Šport za zdravje, Obdelava gradiv: US

9. razred

Računalniška omrežja, Šport za zdravje, Obdelava gradiv: US

 

Oddelčna skupnost

Pri urah oddelčne skupnosti učenci skupaj z razrednikom obravnavajo vprašanja, povezana z delom in življenjem učencev.                                      

kje smoKje smo?

telefonTelefonski imenik

pocitnicePočitnice

govorilne ureGovorilne ure

TOP
TOP