moodleSpletne učilnice

easistenteAsistent

vrtecVrtec Ribnica na Pohorju

1boardJedilnik

Jutranje varstvo

je oblika vzgojnega dela, ki se zaradi potreb staršev organizira za učence 1. razreda pred poukom, od 7.00 do začetka pouka. V jutranje varstvo se učenci vključujejo prostovoljno s prijavo staršev.

 

Jutranje varstvo je strokovno vodeno in zajema:

- počitek, pogovor,

- sprostitveno dejavnost (individualna ali skupinska),

- pripravo na pouk.

 

Splošni cilji:

- zagotoviti varno in spodbudno okolje, v katerem lahko učenci pričakajo pouk,

- organizirati počitek ali po izbiri dejavnosti, ki jih veselijo, sprostijo in aktivirajo za pouk,

- zagotoviti učno pomoč, če izrazijo željo po njej.

 

Popoldansko varstvo vozačev

traja od 13.25 do 14.25.

kje smoKje smo?

telefonTelefonski imenik

pocitnicePočitnice

govorilne ureGovorilne ure

TOP
TOP