logos1
Ribnica na Pohorju 29
2364 Ribnica na Pohorju
02-888-03-90

 

moodleSpletne učilnice

easistenteAsistent

vrtecVrtec Ribnica na Pohorju

1boardJedilnik

Roditeljske sestanke bomo na šoli organizirali oz. izvedli po posameznih mesecih z vnaprej določenimi vsebinami.

September (14. 9. 2017)

Predstavitev dela šole

November (30. 11. 2017)

Strokovne vsebine (Z.Zalokar Divjak)

Maj 2018

Analiza dela šole

 

Tematske roditeljske sestanke

- vpis v srednjo šolo in

- ostale strokovne ter predstavitvene vsebine

 

načrtujejo oz. izvedejo razredniki in drugi izvajalci v skladu s svojim delovnim načrtom.

kje smoKje smo?

telefonTelefonski imenik

pocitnicePočitnice

govorilne ureGovorilne ure