logos1
Ribnica na Pohorju 29
2364 Ribnica na Pohorju
02-888-03-90

 

moodleSpletne učilnice

easistenteAsistent

vrtecVrtec Ribnica na Pohorju

1boardJedilnik

Za razvijanje različnih interesov učencev osnovna šola organizira interesne dejavnosti, ki jih določi šola z letnim delovnim načrtom. Učenci izberejo ustrezno interesno dejavnost prostovoljno.

Z organiziranjem interesnih dejavnosti želimo učencem ponuditi čim širše možnosti, da si najdejo ustrezno dejavnost, ki jo bodo lahko razvili na osnovi lastnih želja. Posamezne interesne dejavnosti bodo vodili učitelji naše šole in zunanji sodelavci.

 

Interesna dejavnost

Izvajalec/-ka

Slov. bralna značka, Literarno in likovno ustvarjanje

Tanja Ošlak / Marija Lopert

Bralna značka TJN

Andreja Peruš

Nogomet

Marijan Kupljen

Slov. bralna značka, Pohodništvo

Lucija Orter

Slov. bralna značka, Spretni prstki

Urška Pogač / Mateja Pisnik

Zgodovinski krožek, Zdravo življenje

Muktananda Jöbstl

Slov. bralna značka, Prometni krožek

Vida Kota

Slov. bralna značka, Novinarstvo, Delo z besedilom

Jasna Ledinek

Slov. bralna značka, Folklorna dejavnost

Jerneja Osvald

Bralna značka TJN, TJA

Milena Ledinek

Pevski zbor

Metka Stemlak

Likovni krožek

Anita Korošec Bowen

Odboka, Zdarvje in gibanje

Marko Klemenc

 

 

 

kje smoKje smo?

telefonTelefonski imenik

pocitnicePočitnice

govorilne ureGovorilne ure