logos1
Ribnica na Pohorju 29
2364 Ribnica na Pohorju
02-888-03-90

 

moodleSpletne učilnice

easistenteAsistent

vrtecVrtec Ribnica na Pohorju

1boardJedilnik

 

Strokovni delavec Področje Druge zadolžitve
Mateja Pisnik
razredni pouk 1. r.
Lucija Orter
razredni pouk 2. r., vodja šolskega razvojnega tima,
vodja aktiva razrednih učiteljic
Jerneja Osvald razredni pouk 3. r.,  skrbnica šolskega sklada
Marija Lopert razredni pouk 4. r., vodja aktiva za matematiko po vertikali
Vida Kota razredni pouk 5. r., prometni krožek
Milena Ledinek nemščina/angleščina sindikalna zaupnica
Mitja Govedič fizika, tehnika in tehnologija
Zora Držečnik kemija, biologija, naravoslovje, gospodinjstvo organizator šolske prehrane, koordinatorica za nadarjene učence, vodja naravoslovnega aktiva
Jožefa Turjak matematika predsednica sveta zavoda, razredničarka 6.r.
Marijan Kupljen Šport, OPB vodja aktiva OPB
Brigita Gosak svetovalna delavka OPB
Jasna Ledinek slovenščina razredničarka 9. r., vodja družboslovnega aktiva in aktiva za slovenščino, organizator NPZ
Muktananda Jöbstl zgodovina, DKE računalničar, razrednik 6. r., mentor šolske skupnosti
Andreja Peruš nemščina knjižničarka, skrbnica E – asistenta
Urška Pečonik glasbena umetnost razredničarka 8. r.
Jože Krušič geografija ravnatelj

 

Strokovni delavci drugih šol, ki dopolnjujejo obveznost na naši šoli:

Anita Korošec Bowen – likovna umetnost
Daša Glasenčnik – specialna pedagoginja
 
Vzgojiteljici:
Alenka Urnaut
Katja Bricman
Pomočnici vzgojiteljic:

Hermina Ostruh

Špela Hrastnik

 

Administrativni, tehnični in drugi delavci:

Helena Kralj - računovodkinja in poslovna sekretarka

Mojca Zapečnik - kuharica

Darinka Lesjak - čistilka

Ljudmila Pogorelec - kuhinjska pomočnica

Anica Ovčar - čistilka

Matej Žigart - poslovni sekretar, hišnik, voznik kombija

Viktor Lopert - voznik kombija

 

 

 

kje smoKje smo?

telefonTelefonski imenik

pocitnicePočitnice

govorilne ureGovorilne ure