logos1
Ribnica na Pohorju 29
2364 Ribnica na Pohorju
02-888-03-90

 

moodleSpletne učilnice

easistenteAsistent

vrtecVrtec Ribnica na Pohorju

1boardJedilnik

Anketo je izpolnilo 51 staršev.

Večina staršev je ocenila, da je s ponujeno šolsko malico in kosilom zadovoljna oz. zelo zadovoljna.

Najpogostejša predloga sta bila: več sadja in zelenjave ter jedi, ki jih imajo učenci najraje.

52 % učencev je odgovorilo, da doma pred odhodom v šolo redno zajtrkuje, 14 % jih nikoli ne zajtrkuje, ostali pa občasno.

Najljubša šolska malica učencev je pica, kosmiči, hrenovke, gozdarska klobasa, sirova štručka, jogurt, mlečni zdrob, mlečni riž, čokoladni žepek, čokoladni namaz, pašteta in čokoladne kroglice.

Učenci bi si pri šolski malici večkrat želeli pico, hrenovke, kosmiče, čokoladni namaz, mlečni zdrob, čokoladne kroglice, sirovo štručko, rogljičke in pašteto, manjkrat pa namaze ter kruh in klobaso ali pa kruh in sir.

Od napitkov imajo učenci najraje kakav in sadni čaj.

Učenci bi si za kosilo večkrat želeli pico, čufte, špagete, ocvrto hrano, riž in lazanjo, manjkrat pa enolončnico oz. zelenjavno juho in ribe.

Učenci so največkrat pohvalili, da je hrana dobrega okusa.

Na vprašanje »Kaj bi spremenili pri šolski prehrani?« je večina učencev odgovorila, da nič oz. da ne vedo.

Šola oblikuje jedilnike glede na smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Pri tem skušamo upoštevati tudi predloge s strani učencev in staršev, če nam zakonodaja to dopušča. Zavedati se moramo, da prehrana in način življenja pomembno vplivata na zdravje in počutje otrok. Zdrava prehrana je še posebej pomembna v obdobju odraščanja. Učenci so v šoli povprečno 7 ur na dan in ravno zaradi tega je naša odgovornost in dolžnost, da jim ponudimo kakovostne in hranljive obroke.
 
Vsem staršem, ki so si vzeli čas in izpolnili anketo, se zahvaljujemo. 
 
 
 

kje smoKje smo?

telefonTelefonski imenik

pocitnicePočitnice

govorilne ureGovorilne ure