logos1
Ribnica na Pohorju 29
2364 Ribnica na Pohorju
02-888-03-90

 

moodleSpletne učilnice

easistenteAsistent

vrtecVrtec Ribnica na Pohorju

1boardJedilnik

Spoštovani,

objavljamo seznam šolskih potrebščin za naslednje šolsko leto (sezname učbenikov, delovnih zvezkov ter ostalih šolskih potrebščin).

Izposoja učbenikov iz učbeniškega sklada je brezplačna. Če NE ŽELITE, da bi si vaš otrok izposodil učbenike iz učbeniškega sklada, to sporočite knjižničarki na elektronski naslov: andreja.perus@osribnicanapohorju.si

Za učence 1., 2. in 3. razreda so brezplačni tudi delovni zvezki. Učenci bodo učbenike in delovne zvezke prejeli brezplačno v šoli v prvem tednu septembra, starši kupite samo šolske potrebščine.

Ob koncu šolskega leta morate učbenike vrniti v šolo. Če učenec učbenik poškoduje ali ga izgubi, ga mora nadomestiti z novim ali plačati odškodnino.

Do sedaj ste dobivali kataloge s šolskimi potrebščinami v fizični obliki, sedaj pa boste vse prejeli v elektronski obliki. Ponudbe in prodajne pogoje raznih knjigarn si lahko ogledate na njihovih spletnih straneh. Preko povezave Kopija nova ali Mladinska knjiga pa lahko naročite gradivo tudi elektronsko.

Seznami šolskih potrebščin 2020/21

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

5. razred

6. razred

7. razred

8. razred

9. razred

 

kje smoKje smo?

telefonTelefonski imenik

pocitnicePočitnice

govorilne ureGovorilne ure