logos1
Ribnica na Pohorju 29
2364 Ribnica na Pohorju
02-888-03-90

 

office365office365 mail

easistenteAsistent

vrtecVrtec Ribnica na Pohorju

1boardJedilnik

eTwinning

V šolskem letu 2021/22 smo se v okviru eTwinning programa priključili mednarodnemu projektu Wir sind Europa - Wir sind Freunde (Mi smo Evropa - Mi smo prijatelji). Sodelujoče šole prihajajo iz sedmih držav: Nemčija, Italija, Francija, Hrvaška, Češka, Turčija in Slovenija. Na naši šoli je v projekt vključena skupina devetošolcev, ki je želela skleniti nova poznanstva in pridobiti nova znanja. V projektni spletni učilnici TwinSpace je sodelovalo 7 učiteljev iz zgoraj omenjenih držav in 129 učencev.

Cilji projekta:

- povečanje motivacije za sporazumevanje v nemščini

- pisno in ustno sporočanje in sporazumevanje v nemščini

- razvijanje digitalne kompetence

- spoznavanje učencev iz drugih držav

- razumevanje večkulturnosti

- razvijanje kompetence sodelovanja.

 

Projekt je učencem skozi celoletne aktivnosti in raznolike teme približal različne kulture, navade in tuj jezik. Krepili so medkulturne, jezikovne, digitalne in socialne kompetence ter na koncu sklenili tudi prijateljstva, ki jih bodo po zaključku projekta lahko ohranjali še naprej. Širili so svoje znanje tujega jezika tako preko pisnega kot tudi ustnega sporazumevanja. Videokonferenčna srečanja so bila odlična možnost, da so urili svoje sporazumevanje in spontan govor v nemščini.

Vse projektne aktivnosti si lahko ogledate v zbirki Wakelet:

 

Videokonference

Učenci partnerskih šol so se srečevali preko videokonferenc in tako spoznavali podobnosti in raznolikosti med državami in šolskimi sistemi.  Tudi učitelji so se mesečno srečevali preko vidokonferenc, kjer so predstavili svoje delo in načrtovali nadaljnje aktivnosti. 

Vrednotenje

Ob koncu projekta so učenci izpolnili evalvacijski vprašalnik. Rezultati vprašalnika nam povedo, da so z veseljem sodelovali pri projektu in da jim je bilo tovrstno delo zanimivo. Najbolj všeč jim je bila  naloga, katere temo so izbrali sami: Kaj počneš v prostem času (Was machst du in deiner Freizeit). Skozi aktivnosti so razvijali naslednje ključne veščine: kreativnost, sodelovalno delo in komuniciranje v tujem jeziku.

Zapisala:

Andreja Peruš,

koordinatorica projekta

kje smoKje smo?

telefonTelefonski imenik

pocitnicePočitnice

govorilne ureGovorilne ure