logos1
Ribnica na Pohorju 29
2364 Ribnica na Pohorju
02-888-03-90

 

moodleSpletne učilnice

easistenteAsistent

vrtecVrtec Ribnica na Pohorju

1boardJedilnik

Osnovna šola Ribnica na Pohorju bo za vse učence, ki bodo v šolskem letu 2019/2020 obiskovali našo šolo, ponudila možnost izposoje učbenikov iz učbeniškega sklada. Izposojevalnine staršem ni potrebno plačati, ker stroške le-te krije Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Kljub temu pa velja pravilo, da so učbeniki last šole in si jih učenci samo izposodijo za eno šolsko leto, zato jih morajo ob izteku šolskega leta vrniti. Če bo učbenik poškodovan, popisan, uničen ali ga učenci ne bodo vrnili, bodo morali ob koncu šolskega leta zanj, v skladu s 5. členom Pravilnika o učbeniških skladih, plačati odškodnino. Odškodnina je odvisna od nabavne cene in starosti učbenika. Učbenike je potrebno OBVEZNO oviti, nalepko z imenom učenca pa nalepiti na ovitek.

Delovne zvezke za 1. in 2. razred prav tako financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Učenci prvega razreda prejmejo delovne zvezke po pošti v mesecu avgustu. Učenci drugega razreda pa jih bodo prejeli prvi šolski dan na šoli.

Učenci bodo dobili učbenike prvi šolski dan, vrnili pa jih bodo zadnji teden pouka v juniju.

Seznami učbenikov in delovnih zvezkov ter ostalih potrebščin, ki jih bodo učenci Osnovne šole Ribnica na Pohorju uporabljali v šolskem letu 2019/2020, so objavljeni na spletni strani naše šole.

V tem mesecu bodo učenci dobili tudi ponudbe različnih knjigotržcev za nakup delovnih zvezkov in ostalih potrebščin. Starši se sami odločite, kje boste le-te kupili.

 

 

Skrbnica učbeniškega sklada:                                                                                 

Andreja Peruš, prof.

kje smoKje smo?

telefonTelefonski imenik

pocitnicePočitnice

govorilne ureGovorilne ure