logos1
Ribnica na Pohorju 29
2364 Ribnica na Pohorju
02-888-03-90

 

office365office365 mail

easistenteAsistent

vrtecVrtec Ribnica na Pohorju

1boardJedilnik

Za razvijanje različnih interesov učencev osnovna šola organizira interesne dejavnosti, ki jih določi šola z letnim delovnim načrtom. Učenci izberejo ustrezno interesno dejavnost prostovoljno.

Z organiziranjem interesnih dejavnosti želimo učencem ponuditi čim širše možnosti, da si najdejo ustrezno dejavnost, ki jo bodo lahko razvili na osnovi lastnih želja. Posamezne interesne dejavnosti bodo vodili učitelji naše šole in zunanji sodelavci.

 

Interesna dejavnost

Izvajalec/-ka

Slov. bralna značka, Literarno in likovno ustvarjanje

Marija Lopert

Bralna značka TJN, slov. bralna značka

Andreja Peruš

Nogomet

Marijan Kupljen

Slov. bralna značka, Pohodništvo

Lucija Orter

Zgodovinski krožek, Zdravo življenje

Muktananda Jöbstl

Slov. bralna značka, Prometni krožek

Vida Kota

Slov. bralna značka, Mladi literati

Jasna Ledinek

Slov. bralna značka, Folklorna dejavnost

Jerneja Osvald

Bralna značka TJN, TJA

Milena Ledinek

Pevski zbor

Urška Pečonik

Likovni krožek

Luka Oman

Odbojka, Zdravje in gibanje

Marko Klemenc

 

 

 

kje smoKje smo?

telefonTelefonski imenik

pocitnicePočitnice

govorilne ureGovorilne ure