Orodje za dostopnost

Skip to main content

1boardJedilnik

calendarUrniki

office365office365 mail

easistenteAsistent

govorilne ureGovorilne ure

Interesne dejavnosti

Za razvijanje različnih interesov učencev osnovna šola organizira interesne dejavnosti, ki jih določi šola z letnim delovnim načrtom. Učenci izberejo ustrezno interesno dejavnost prostovoljno.

Z organiziranjem interesnih dejavnosti želimo učencem ponuditi čim širše možnosti, da si najdejo ustrezno dejavnost, ki jo bodo lahko razvili na osnovi lastnih želja. Posamezne interesne dejavnosti bodo vodili učitelji naše šole in zunanji sodelavci.

 

Interesna dejavnost

Izvajalec/-ka

Angleška bralna značka 
Nemška bralna značka 

Milena Ledinek

Bralno-ustvarjalne urice  
Slovenska bralna značka 
Mladi literati 
Novinarstvo 

Jasna Ledinek 

Nemška bralna značka  
Slovenska bralna značka 

Andreja Peruš

Slovenska bralna značka
Glasbena pravljica

Jerneja Osvald 

Čuječnost
Karierna orientacija in ostale vsebine

Brigita Gosak 

Vseznalec
Robotika
Šolski radio
Logo in računalnik
Plezalnik
Kultura dialoga

Jernej Selič 

Slovenska bralna značka
Pohodništvo
Glasbena pravljica

Lucija Orter

Zdravje in gibanje
Igre z loparji

Marko Klemenc

Slovenska bralna značka
Likovno in literarno izražanje
Glasbena pravljica  

Marija Lopert

Slovenska bralna značka
Bralne urice
Glasbena pravljica  

Mateja Pisnik

Kultura dialoga

Jernej Selič 

Babičin kotiček,
Slovenska bralna značka, Pohodništvo

Lucija Orter 

Slovenska bralna značka  ter Likovno in literarno izražanje

Marija Lopert 

Slovenska bralna značka
Bralne urice

Mateja Pisnik 

Kulturni preskok
Zdravo življenje
Zgodovinski krožek

Muktananda Jöbstl

Otroški in mladinski pevski zbor
Orffova skupina

Urška Pečonik

Documents-iconKatalog informacij javnega značaja

Documents-iconObrazci

telefonTelefonski imenik

publikacijaPublikacija in Šolsko glasilo