Orodje za dostopnost

Skip to main content

1boardJedilnik

calendarUrniki

office365office365 mail

easistenteAsistent

govorilne ureGovorilne ure

Jutranje varstvo

je oblika vzgojnega dela, ki se zaradi potreb staršev organizira za učence 1. razreda pred poukom, od 7.00 do začetka pouka. V jutranje varstvo se učenci vključujejo prostovoljno s prijavo staršev.

 

Jutranje varstvo je strokovno vodeno in zajema:

- počitek, pogovor,

- sprostitveno dejavnost (individualna ali skupinska),

- pripravo na pouk.

 

Splošni cilji:

- zagotoviti varno in spodbudno okolje, v katerem lahko učenci pričakajo pouk,

- organizirati počitek ali po izbiri dejavnosti, ki jih veselijo, sprostijo in aktivirajo za pouk,

- zagotoviti učno pomoč, če izrazijo željo po njej.

 

Popoldansko varstvo vozačev

traja od 13.25 do 14.25.

Documents-iconKatalog informacij javnega značaja

Documents-iconObrazci

telefonTelefonski imenik

publikacijaPublikacija in Šolsko glasilo