logos1
Ribnica na Pohorju 29
2364 Ribnica na Pohorju
02-888-03-90

 

office365office365 mail

easistenteAsistent

vrtecVrtec Ribnica na Pohorju

1boardJedilnik

je oblika vzgojnega dela, ki se zaradi potreb staršev organizira za učence 1. razreda pred poukom, od 7.00 do začetka pouka. V jutranje varstvo se učenci vključujejo prostovoljno s prijavo staršev.

 

Jutranje varstvo je strokovno vodeno in zajema:

- počitek, pogovor,

- sprostitveno dejavnost (individualna ali skupinska),

- pripravo na pouk.

 

Splošni cilji:

- zagotoviti varno in spodbudno okolje, v katerem lahko učenci pričakajo pouk,

- organizirati počitek ali po izbiri dejavnosti, ki jih veselijo, sprostijo in aktivirajo za pouk,

- zagotoviti učno pomoč, če izrazijo željo po njej.

 

Popoldansko varstvo vozačev

traja od 13.25 do 14.25.

kje smoKje smo?

telefonTelefonski imenik

pocitnicePočitnice

govorilne ureGovorilne ure