logos1
Ribnica na Pohorju 29
2364 Ribnica na Pohorju
02-888-03-90

 

office365office365 mail

easistenteAsistent

vrtecVrtec Ribnica na Pohorju

1boardJedilnik

Roke predmetnih in popravnih izpitov, ki se opravljajo v času pouka med šolskim letom, določi ravnatelj v načrtu fleksibilnega predmetnika šole, vendar ne prej kot 8 dni po končanem ocenjevalnem obdobju.

Popravni izpiti za učence 7., 8. in 9. razreda devetletne OŠ po zaključku prvega ocenjevalnega obdobja bodo predvidoma konec februarja 2018.

Učenci, ki so v 7. in 8. razredu ob koncu pouka v šolskem letu negativno ocenjeni iz največ dveh predmetov, do konca šolskega leta opravljajo popravni izpit. Popravni izpit lahko opravljajo največ dvakrat v šolskem letu.

Učenci 9. razreda lahko opravljajo popravni izpit tudi iz več predmetov, iz katerih so ob koncu šolskega leta negativno ocenjeni. Popravni izpit lahko opravljajo dvakrat v istem šolskem letu in najmanj štirikrat v naslednjem šolskem letu.

Če učenec popravnih izpitov ne opravi uspešno, ponavlja razred.

V skladu s 70. čl. Zakona o osnovni šoli ter 30. členom Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev so popravni izpiti učencev po naslednjem razporedu:

18. 6. – 2. 7. 2018   1. rok za učence 9. razreda
26. 6. – 9. 7. 2018   1. rok za učence od 1. do 8. razreda
20. 8. – 31. 8. 2018   2. rok za učence od 1. do 9. razreda

Učenci morajo najmanj tri dni pred rokom oddati pisno vlogo z navedbo predmeta in datuma izpita.

Pravila o popravljanju predmetnih in popravnih izpitov (pdf)

kje smoKje smo?

telefonTelefonski imenik

pocitnicePočitnice

govorilne ureGovorilne ure