logos1
Ribnica na Pohorju 29
2364 Ribnica na Pohorju
02-888-03-90

 

office365office365 mail

easistenteAsistent

vrtecVrtec Ribnica na Pohorju

1boardJedilnik

KA101 projects at a glance - ErasmusPartnership.com

 

 

Aprila 2020 smo v okviru projekta Erasmus+ KA101 pridobili sredstva za mednarodna izobraževanja 9 naših strokovnih delavcev. Projekt z naslovom Z mobilnostjo do izboljšanja strategij poučevanja traja dve leti in bo zaključen decembra 2022.

Načrtovanih je 14 mobilnost strokovnih delavcev šole, ki se bodo udeležili izobraževalnih obiskov na delovnem mestu in strukturiranih tečajev v tujini. Na teh seminarjih bodo dobili znanja, veščine in kompetence, ki jih bodo uporabili pri delu z učenci in v kolektivu na naši šoli. Vsi seminarji so bili skrbno izbrani v skladu s cilji projekta, ki so:

1. Izboljšati znanja in spretnosti osebja v pedagoškem delu (aktivne oblike poučevanja, formativno spremljanje, sodobne in učinkovitejše učne metode).

2. Izboljšati znanja tujih jezikov udeležencev.

3. Spoznati in izmenjati informacije o izobraževalnih sistemih, kulturi držav gostiteljic in s tem dvigniti medkulturno zavest.

4. Razvijati izmenjavo znanj in spretnosti med učitelji in evropskimi partnerji in spodbujati mednarodno sodelovanje.

5. Razvijati evropsko izpostavljenost šole in vzpostaviti mednarodne stike.

Mobilnosti so načrtovane na Danskem, v Turčiji, v Španiji, na Portugalskem in na Češkem.

Po vrnitvi s seminarjev načrtujemo širjenje pridobljenih znanj z ostalimi strokovnimi delavci šole.

 

kje smoKje smo?

telefonTelefonski imenik

pocitnicePočitnice

govorilne ureGovorilne ure