Orodje za dostopnost

Skip to main content

1boardJedilnik

calendarUrniki

office365office365 mail

easistenteAsistent

govorilne ureGovorilne ure

Splošno

svetovalnaŠolska svetovalna služba je tisto mesto v šoli, s katerega se vzpostavlja svetovalni in posvetovalni odnos z vsemi udeleženimi v šoli.

 

 

 

 

V skladu s splošnimi izhodišči deluje na naslednjih področjih oz. medsebojno neločljivo povezanih dejavnostih:

- učenje in poučevanje,

- šolska kultura, vzgoja, klima in red,

- telesni, osebni in socialni razvoj,

- (v)šolanje,

- poklicno-karierna orientacija,

- nadarjeni učenci,

- učenci z učnimi težavami in učenci s posebnimi potrebami,

- preventivno vzgojno delo,

- socialno-ekonomske stiske.

Pri vsakem navedenem področju šolska svetovalna delavka sodeluje z učenci, učitelji, zunanjimi institucijami, vodstvom in s starši tako, da se preko svetovalnega in posvetovalnega odnosa vključuje v procese dogovarjanja, sodelovanja in povezovanja.

Documents-iconKatalog informacij javnega značaja

Documents-iconObrazci

telefonTelefonski imenik

publikacijaPublikacija in Šolsko glasilo