logos1
Ribnica na Pohorju 29
2364 Ribnica na Pohorju
02-888-03-90

 

office365office365 mail

easistenteAsistent

vrtecVrtec Ribnica na Pohorju

1boardJedilnik

svetovalna

je tisto mesto v šoli, s katerega se vzpostavlja svetovalni in posvetovalni odnos z vsemi udeleženimi v šoli.

V skladu s splošnimi izhodišči deluje na naslednjih področjih oz. medsebojno neločljivo povezanih dejavnostih:

 

 

- učenje in poučevanje,

- šolska kultura, vzgoja, klima in red,

- telesni, osebni in socialni razvoj,

- (v)šolanje,

- poklicno-karierna orientacija,

- nadarjeni učenci,

- učenci z učnimi težavami in učenci s posebnimi potrebami,

- preventivno vzgojno delo,

- socialno-ekonomske stiske.

 

Pri vsakem navedenem področju šolska svetovalna delavka sodeluje z učenci, učitelji, zunanjimi institucijami, vodstvom in s starši tako, da se preko svetovalnega in posvetovalnega odnosa vključuje v procese dogovarjanja, sodelovanja in povezovanja.

kje smoKje smo?

telefonTelefonski imenik

pocitnicePočitnice

govorilne ureGovorilne ure