Orodje za dostopnost

Skip to main content

1boardJedilnik

calendarUrniki

office365office365 mail

easistenteAsistent

govorilne ureGovorilne ure

Rastem s knjigo

Sedmošolci naše šole so bili del nacionalnega projekta "Rastem s knjigo", katerega glavni cilj je spodbujanje zanimanja za branje del slovenskih avtorjev ter aktivno vključevanje mladih v svet splošnih knjižnic. V tem duhu je bila za letošnje leto izbrana knjiga Irene Androjne, "Modri otok", kot središčna točka projekta.

24. januarja 2024 so se učenci sedmega razreda obiskali Knjižnico Radlje ob Dravi, kjer so jih knjižničarke toplo sprejele in jim podrobno predstavile projekt "Rastem s knjigo". Poleg tega so učencem razložile pomen in vrednost branja, različne tipe knjižnic in jim predstavile tudi sodobne oblike literature, kot so elektronske in zvočne knjige.

Obisk je vključeval tudi podroben ogled knjižnice Radlje ob Dravi, kjer so učenci imeli priložnost spoznati njene različne oddelke in bogato zbirko gradiva. Poseben poudarek je bil na predstavitvi izbrane knjige "Modri otok" in njeni avtorici, Irene Androjni, kar je učencem omogočilo globlji vpogled v literarni svet.

Zaključek obiska je bil še posebej navdihujoč, saj je vsak učenec prejel osebni izvod knjige "Modri otok", s čimer smo jim želeli dodatno vzpodbuditi ljubezen do branja in raziskovanja knjižničnih zakladov. Ta obisk je bil dragocena izkušnja za vse udeležence in odličen primer, kako šolske dejavnosti lahko obogatijo učenčevo izobraževalno pot ter spodbujajo kulturo branja.

RK01

Documents-iconKatalog informacij javnega značaja

Documents-iconObrazci

telefonTelefonski imenik

publikacijaPublikacija in Šolsko glasilo