logos1
Ribnica na Pohorju 29
2364 Ribnica na Pohorju
02-888-03-90

 

office365office365 mail

easistenteAsistent

vrtecVrtec Ribnica na Pohorju

1boardJedilnik

S Hišnim redom šola z enoto vrtca določa in ureja področja in organizacijska vprašanja pomembna za nemoteno delo in življenje v ustanovi.

Pogoje pridobitve statusa in prilagajanje šolskih obveznosti za perspektivnega/vrhunskega športnika in za perspektivnega/vrhunskega mladega umetnika urejajo in določajo Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti.

Z vzgojnim načrtom v šoli zagotavljamo nenehen proces izboljševanja kvalitete delovanja in bivanja. Z njim uresničujemo vizijo šole in vrednote ter skrbimo za dobre, sodelujoče medsebojne odnose.

Pravila šolskega reda določajo pravila obnašanja in delovanja vseh sodelujočih v VI procesu.

Pogoje in pravico do opravljanja predmetnih in popravnih izpitov določajo Pravila o opravljanju predmetnih in popravnih izpitov na šoli.

 

 

 

kje smoKje smo?

telefonTelefonski imenik

pocitnicePočitnice

govorilne ureGovorilne ure