Orodje za dostopnost

Skip to main content

1boardJedilnik

calendarUrniki

office365office365 mail

easistenteAsistent

govorilne ureGovorilne ure

Šolski interni pravilniki

S Hišnim redom šola z enoto vrtca določa in ureja področja in organizacijska vprašanja pomembna za nemoteno delo in življenje v ustanovi.

Pogoje pridobitve statusa in prilagajanje šolskih obveznosti za perspektivnega/vrhunskega športnika in za perspektivnega/vrhunskega mladega umetnika urejajo in določajo Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti.

Z vzgojnim načrtom v šoli zagotavljamo nenehen proces izboljševanja kvalitete delovanja in bivanja. Z njim uresničujemo vizijo šole in vrednote ter skrbimo za dobre, sodelujoče medsebojne odnose.

Pravila šolskega reda določajo pravila obnašanja in delovanja vseh sodelujočih v VI procesu.

Pogoje in pravico do opravljanja predmetnih in popravnih izpitov določajo Pravila o opravljanju predmetnih in popravnih izpitov na šoli.

Hišni red

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti

Vzgojni načrt

Pravila šolskega reda

Pravila o opravljanju izpitov

Vloga za status športnika / umetnika

Documents-iconKatalog informacij javnega značaja

Documents-iconObrazci

telefonTelefonski imenik

publikacijaPublikacija in Šolsko glasilo