Orodje za dostopnost

Skip to main content

1boardJedilnik

calendarUrniki

office365office365 mail

easistenteAsistent

govorilne ureGovorilne ure

Roditeljski sestanki

Roditeljske sestanke bomo na šoli organizirali oz. izvedli po posameznih mesecih z vnaprej določenimi vsebinami.

September (14. 09. 2023)

Predstavitev dela šole

Februar 2024

Vsebine z razredniki

Maj 2024

Analiza dela šole

Tematske roditeljske sestanke

- vpis v srednjo šolo in

- ostale strokovne ter predstavitvene vsebine

 

načrtujejo oz. izvedejo razredniki in drugi izvajalci v skladu s svojim delovnim načrtom.

Documents-iconKatalog informacij javnega značaja

Documents-iconObrazci

telefonTelefonski imenik

publikacijaPublikacija in Šolsko glasilo